EU SUPPORT

Atsinaujinančių energijos išteklių – fotovoltinės saulės jėgainės diegimas

UAB „Paminklitas“ veikla – akmens apdirbimas. Veikla vykdoma naujai įsigytose patalpose su
nauja įranga. Kaip ir daugelis apdirbamosios pramonės įmonių naudoja daug elektros energijos.
Įmonė siekdama sumažinti tradicinės energijos vartojimo intensyvumą, vykdo projektą
„Atsinaujinančių energijos išteklių – fotovoltinės saulės jėgainės diegimas“. Projektas
įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 58 139,56 Eur
tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 109 034,27 Eur. Įgyvendinant projektą bus
sumontuota 130 kWp fotovoltinė saulės elektrinė. Projektas pradėtas 2020 m. rugsėjo 18 d. ir bus
įgyvendintas iki 2022 m. kovo 16 d.
Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui,
produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga,
sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta moderni
fotovoltinė saulės elektrinė leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis
ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.
Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto
ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių
technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti
išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas UAB „Paminklitas“ projektas
Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186 „Moderniųjų technologijų diegimas kūrybinėse industrijose“ 

UAB „Paminklitas” veikla – akmens gaminių gamyba (pagal EVRK 2 red. akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas, klasė – 2370).
Įmonė, siekdama modernizuoti ir automatizuoti akmens pjovimą ir apdirbimą, optimizuoti gamino savikainą, pakelti darbo našumą,
tuo pačiu padidinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą,
vykdo projektą „Moderniųjų technologijų diegimas kūrybinėse industrijose“,  projekto  Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186.
Projektas įgyvendinamas pagal Europos Regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Regio potencialas LT“.
Projektui įgyvendinti skirta iki 281 816,55 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.
Visa projekto vertė –  626 259,00 Eur. Įgyvendinant  projektą,  bus įdiegtas ultragarsinis vandens valymo įrenginys
bei visa eilė automatinių ir pusiau automatinių akmens apdirbimo įrenginių ir pagalbinė įranga,
užtikrinanti gamybos proceso nuoseklumą ir nepertraukiamumą.
Įrangą  planuojama  įdiegti  iki  2021 m. vasario 12 d.
Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui,
produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga,
sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.
Įdiegta įranga  leis įmonei dirbti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą
tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje.