ES PARAMA

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas UAB „Paminklitas“ projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186 „Moderniųjų technologijų diegimas kūrybinėse industrijose“ 

UAB „Paminklitas” veikla – akmens gaminių gamyba (pagal EVRK 2 red. akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas, klasė – 2370). Įmonė, siekdama modernizuoti ir automatizuoti akmens pjovimą ir apdirbimą, optimizuoti gamino savikainą, pakelti darbo našumą, tuo pačiu padidinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą, vykdo projektą „Moderniųjų technologijų diegimas kūrybinėse industrijose“,  projekto  Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Regio potencialas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 281 816,55 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė –  626 259,00 Eur. Įgyvendinant  projektą,  bus įdiegtas ultragarsinis vandens valymo įrenginys bei visa eilė automatinių ir pusiau automatinių akmens apdirbimo įrenginių ir pagalbinė įranga, užtikrinanti gamybos proceso nuoseklumą ir nepertraukiamumą.  Įrangą  planuojama  įdiegti  iki  2021 m. vasario 12 d.  

                Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta įranga  leis įmonei dirbti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje.