ES ATBALSTS

UAB “Paminklitas” projekts tiek finansēts kopīgi ar Eiropas Savienības struktūrfondiem. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186 “Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana radošajās industrijās.

“CJSC Paminclitas darbība ir akmens izstrādājumu ražošana (saskaņā ar NACE 2. red. Akmens griešanu, apstrādi un apdari, klase – 2370). Lai modernizētu un automatizētu akmeņu griešanu un apstrādi, optimizētu ražošanas izmaksas, palielinātu darba produktivitāti, vienlaikus paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un produktivitāti, uzņēmums realizē projektu “Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana radošajās industrijās”, projekta Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0186. Projekts tiek īstenots kā daļa no Regio LT kapacitātes, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projektam attaisnoto izmaksu segšanai tika piešķirti līdz 281 816,55 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 626 259,00 eiro. Projektā ietilps ultraskaņas ūdens attīrītāja un vairāku automātisko un pusautomātisko akmens apstrādes iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšana, lai nodrošinātu ražošanas procesa konsekvenci un nepārtrauktību. Instalācija paredzēta 2021. gadā. 12. februārī” 

              Projekta īstenošana radīs apstākļus nepārtrauktai uzņēmuma rādītāju un produktivitātes uzlabošanai, kas ir priekšnoteikums uzņēmuma ilgtspējīgai un ilgtermiņa attīstībai un attīstībai, kas vairākus gadus pēc projekta radīs tiešus ieguvumus uzņēmumam. Instalētās iekārtas ļaus uzņēmumam strādāt efektīvāk, par zemākām izmaksām un tādējādi paaugstināt tā konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.